ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα ανυψωτικα μηχανηματα περονοφόρα, αναβατόρια, εξέδρες, καλαθοφόρα, γερανοί ή οποιασδήποτε μορφής ανυψωτικό μηχάνημα (ακόμα και τα ηλεκτρικά παλετοφόρα) – εκτός από τα trailer – παίρνουν πινακίδες κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων (ΜΕ) του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., διαθέτουν πινακίδες κυκλοφορίας και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία.

Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Στα μηχανήματα που επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στο οδικό δίκτυο της χώρας, στα οποία υπάγονται τα μηχανήματα που μπορούν να κινηθούν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 km/h αλλά οι διαστάσεις τους να μην ξεπερνούν τα 2,50 m πλάτος, 4 m ύψος και 12 m μήκος. Αυτά τα μηχανήματα πρέπει να πληρώνουν τέλη χρήσεως (δηλ. τέλη κυκλοφορίας). Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα επί αυτοκινήτου αναβατόρια, καλαθοφόρα, γερανοί, κλπ.

Στα μηχανήματα που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στο οδικό δίκτυο της χώρας, στα οποία υπάγονται τα βραδυκίνητα οχήματα (κίνηση με λιγότερα από 50 km/h). Για αυτά τα μηχανήματα δεν πληρώνουν τέλη χρήσης αλλά είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους προς τρίτους σε ασφαλιστική εταιρεία. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε όλα τα περονοφόρα, τις εξέδρες, τα αυτοκινούμενα καλαθοφόρα, κλπ. Τα trailer καλαθοφόρα και αναβατόρια δεν παίρνουν (ακόμα) πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά μπορούν να κινηθούν στο οδικό δίκτυο της χώρας ρυμουλκούμενα από όχημα που θα του έχει χορηγηθεί η σχετική «άδεια ρυμούλκησης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση των trailer στο οδικό δίκτυο είναι η ασφάλισή τους (στην κατηγορία ασφάλισης που αφορά μπαγκαζιέρες, trailer σκαφών αναψυχής, κλπ).

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!


Διαβάστε ακόμα… για το συνεργείο μας, για βλάβες κινητήρων, την αποκατάσταση βλαβών, για παλετοφόρα καροτσάκια, για την εταιρεία μας, για ανυψωτικά μηχανήματα επίπλων, οικοσυσκευών και οικοδομής, για το σωστό χειρισμό των κλαρκ, για τα σωστά μέτρα ασφαλείας, για τη σωστή χρήση, για το κινητό συνεργείο, για ανταλακτικα κλαρκ, για εργαλεία και εξαρτήματα, για περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα αποθήκης, για τη σωστή συντήρηση, για ενοικιάσεις κλαρκ και άλλων μηχανημάτων.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – AIOLOS LIFTS